อาวุธมีไว้รุก และรับ การตลาดก็เช่นกัน

ความหมายของคำว่า ” การตลาด “ การตลาด ในความหมายของบิดาแห่งการตลาด ฟิลลิป คอตเลอร์  Philip Kotler ได้ให้คำนิยามการตลาดไว้ว่า “Marketing is the set of human activities directed at facilitating and consummating exchanges.” การตลาดเป็น ความหลายหลากของกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งมีผลโดยตรงถึงการแลกเปลี่ยนที่สะดวก และอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในโลก ออนไลน์ การตลาดถูกติดอาวุธ โดยไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ด้วยเครื่องมืออันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า (Facebook) หรือจะใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชอบติดตาม อัพเดทข่าวสารแบบบริโภคตัวอักษรล้วน (Twitter) เครื่องมือในโลกออนไลน์ล้วนอำนวยให้นักการตลาดรุ่นใหม่เข้าถึง และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ได้มากขึ้น ลึกขึ้น ถี่ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด หากเปรียบกับสื่ออื่นๆ  ยกตัวอย่าง เช่น ออนไลน์ยุคก่อนหากเราจะหาความต้องการของลูกค้าเราสามารถสร้าง E-survey แล้วส่งเมล์ไปหาลูกค้าเพื่อรอผลตอบกลับ ซึ่งโอกาสที่ลูกค้าจะตอบกลับนั้นยาก หากไม่มีอะไรไปสมมนาคุณ แต่ปัจจุบันนีั้ […]

Read More อาวุธมีไว้รุก และรับ การตลาดก็เช่นกัน