e-Commerce คือไรอ่ะ

e-Commerce หรือ Electronic Commerce หรือ การค้าอีเล็คทรอนิคส์  หมายถึง การทำธุรกรรมขายสินค้าผ่าน แอพพลิเคชั่นบนอินเตอร์เนต เช่น อีเมล์, โปรแกรมแชท ( MSN, Yahoo MSG, สไคปี้ ) ฯลฯ  การค้าอีเล็คทรอนิคส์ ไม่เพียงแต่เป็นการซื้อขายระหว่างบุคคลกับร้านค้าเท่านั้น แต่รวมถึงการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทเช่น เว็บพันธวณิช ให้บริการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบริษัทต่างๆ ประเภทของ e-Commerce มี 4 ประเเภท ดังนี้ ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B หรือ B2B) ธุรกิจและลูกค้า (Business to Consumers หรือ B to C หรือ B2C) ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government หรือ […]

Read More e-Commerce คือไรอ่ะ