Good bye Steve Job – ลาก่อนบุรุษที่โลก (digital) ไม่มีวันลืม

Steve I’d like to thank you for your creation and have done many incredible technologies on simply  even though I don’t have your product in my life but I can feel them all the time because people around the world talk about you and your product. Moreover, your thinking, your idea, your philosophy and your […]

Read More Good bye Steve Job – ลาก่อนบุรุษที่โลก (digital) ไม่มีวันลืม

สับตลาด (ให้ย่อยง่ายๆ)

คำแนะนำ ความหมายของศัพท์ในหน้านี้  เป็นความหมายส่วนบุคคล ไม่สามารถอ้างอิงเพื่อทำรายงาน อวดอ้างกับเพื่อน ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งสวนใด ก่อนได้รับอนุญาติ หรือดัดแปลงข้อความใดๆ บทความนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านทั่วๆ ไปเข้าใจ ศัพท์แสงที่ใช้ใน “การตลาด” 1. 4Ps Product (สินค้า) =  ของที่กำลังจะขายไปให้ชาวบ้านเค้าได้ใช้ กิน Price (ราคา) = ราคาของสินค้า ที่จะทำให้คุณตายตั้งแต่ต้นหากโลภมาก ตั้งราคาไม่ดูตาม้าตาเรือ  หรือถูกเว่อร์เพื่อแค่ขายให้ได้ แต่กลับลืมมองว่าราคาที่เริ่มต้นต่ำแล้วไม่ได้เด้งขึ้นง่ายๆ เหมือนสินค้าที่ราคาไม่คงที่ เช่น ราคาน้ำมัน ทอง  ฯลฯ Place (สถานที่ หรือช่องทางการขาย) = สถานที่ที่ใช้วางสินค้าขาย เช่น ในห้าง ในบ้าน ที่สยาม ใต้ตทำงาน หรือที่อินเตอร์เนต หรือจะฝากขาย Promotion (ส่งเสริมการขาย) = กิจกรรมที่ทำให้เพิ่มยอดขาย เรียกให้คนรู้จักสินค้าของตน (ใช้ตอนต้น) เช่น จับฉลาก  ลดราคา  แถมสินค้า&บริการ […]

Read More สับตลาด (ให้ย่อยง่ายๆ)

8 วิธีเพิ่มยอดขาย ด้วยการเป็น “มิตร” กับลูกค้า

พอดีไปอ่านเจอบทความวิธีการตีซี้ลูกค้า บางทีคนเราซื้อของไม่ได้แปลว่ามันถูก หรือหีบห่อสวยงามอย่างเดียว แต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกคนควักเงินล้วนๆ ครับ 1. พลังแห่งอิสตรี สิ่งสำคัญประการแรกที่จะเพิ่มยอดขายก็คือต้องเข้าใจว่าลูกค้ามีพฤติกรรมในการซื้ออย่างไร ทราบหรือไม่ว่าการจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างนั้น ผู้หญิงมีส่วนสำคัญมากในการตัดสินใจถึงร้อยละ 60-80 ทีเดียว ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตามห้างสรรพสินค้าที่ใช้กลยุทธ์ลด แลก แจก แถม ที่ผู้หญิงโปรดปรานนั้นยังใช้ได้ผลเสมอ แต่ในขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์จะใช้กลยุทธ์ที่ต่างกันเพราะผู้หญิงมีส่วนตัดสินใจเพียงร้อยละ 7 ของผู้ที่มีกำลังซื้อเท่านั้น 2. ประสบการณ์ที่ได้รับสำคัญกว่าราคาสินค้า การให้บริการที่ดีและการเพิ่มยอดขายควรจะมาคู่กัน แต่บางทีก็แยกจากกันเนื่องจากคนที่เป็นเซลล์ไม่ค่อยสนใจ และ/หรือไม่ช่วยเหลือลูกค้า คุณควรคิดว่าหากคุณเป็นลูกค้าคุณอยากได้บริการอะไร อย่างไร จากนั้นให้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการเสียใหม่ แค่พนักงานพูดจาไม่ดีเพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้คุณสูญเสียลูกค้ารายสำคัญไปตลอดกาล 3. ให้ความรู้แก่ลูกค้า ผู้บริโภคฉลาด ๆ สมัยนี้มีเยอะ พวกเขาจะเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาของสินค้า ดังนั้นการจะทำให้สินค้าหรือบริการของคุณดึงดูดใจพวกเขาได้ คุณควรจะมีแหล่งข้อมูลของสินค้าของคุณที่สามารถอ่านได้สะดวก เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วิดีโอ เว็บไซท์ หรือจัดคอสฝึกอบรมต่าง ๆ ให้ลูกค้า เป็นต้น 4. มีจรรยาบรรณ ผู้บริโภคมักจะไม่ซื้อสินค้าหากภาพพจน์ของผู้บริหารหรือบริษัทไม่ดี ดังนั้นคุณควรจะแสดงให้เห็นว่าคุณบริหารธุรกิจแบบมีจรรยาบรรณ เช่น การรับประกันคุณภาพของสินค้า การคืนเงินหากไม่พอใจ หรือการให้เงินบริจาคกับการกุศลต่าง ๆ […]

Read More 8 วิธีเพิ่มยอดขาย ด้วยการเป็น “มิตร” กับลูกค้า