ภัยภายใน – ภายนอก

ขงจื้อกล่าวว่า ” อย่าเอาแต่เก็บตัวซ่อนเร้นกาย หรือเที่ยวเดินพล่าน อวดโอ้ ควรดำรงอยู่ ณ จุดกึ่งกลาง” ผู้ซึ่งสามารถดำเนินตามหลักทั้งสามนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลยอดเยี่ยมที่สุด

เมื่อผู้คนได้ท่องไปตามถนนหนทางเผชิญภยันตราย และได้บอกเล่าเรื่องร้ายที่พานพบนั้นแก่ผู้สัญจรไปมา บรรดาพ่อ ลูก พี่ชายและน้องชายต่างเตือนกันให้ระแวงระวัง อย่าได้ย่างกรายเฉียดเส้นทางอันตรายนั้นโดยปราศจากผู้คุ้มกันติดอาวุธกลุ่มใหญ่ติดตามไปด้วย นั่นคือ ความชาญฉลาดของพวกเขาหรือเปล่า? แต่พวกเขากลับไม่นำพาต่อสิ่งที่ควรวิตกกังวลจริงๆ เวลาที่พวกเขานั่งนอนบนตั่งเตียง หรือเวลาที่พวกเขาดื่มกินอาหาร กลับไร้สำนึกที่จะเตือนกันและกัน นี่คือความผิดพลาด!”

ข้อมูลจาก : http://www.manageronline.com
วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

Advertisements