การแสวงหาของจักรพรรดิเหลือง

ข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546

จักรพรรดิเหลืองผู้ครองแผ่นดินในนามบุตรแห่งสวรรค์ เป็นเวลาเนินนานถึง 19 ปี แลได้รับการสรรเสริญจากทั่วหล้า เมื่อพระองค์ทรงสดับว่า   ปรมาจารย์กวง เฉิงอาศัยอยู่บนยอดเขาคงโถง ก็ดั้นด้นไปยังขุนเขานั้น

“ข้าได้ยินว่าท่านเข้าถึงเต๋าที่แท้ จึงอยากไถ่ถามถึงความหมายของมรรคาที่ยิ่งใหญ่นั้น ข้าต้องการเข้าถึงกฎแห่งฟ้าและดิน เพื่อรักษาธาตุทั้งห้า และทะนุบำรุงประชาชน ข้าต้องการควบคุมหยินและหยาง เพื่อบ่มเพาะการเติบโตของสรรพสิ่ง จะทำอย่างไรดีหรือ?” จักรพรรดิเหลืองทรงปุจฉา

“ท่านบอกว่าต้องการรู้เกี่ยวกับแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ และยังต้องการควบคุมองค์ประกอบต่างๆในสิ่งเหล่านี้ด้วย!

…นับตั้งแต่ท่านปกครองโลกมา สายฝนก็ตกลงมาแม้กระทั่งก่อนที่หมู่เมฆจะก่อตัวเป็นกลุ่มก้อน พืชพรรณต้นไม้ต่างผลัดใบร่วงกราว แม้ก่อนที่กิ่งไม้จะกลายเป็นสีเหลือง แสงตะวันจันทราดูยิ่งหม่นช้ำ ด้วยความคิดที่ตื้นเขิน ปัญญาอันเบาบาง จิตใจที่ฟุ้งซ่านเช่นนี้ มีประโยชน์อันใดที่จะอธิบายแก่ท่าน เกี่ยวกับความหมายของมรรคายิ่งใหญ่ที่แท้!” อาจารย์กวงเฉิงตอบอย่างเย็นชา

จักรพรรดิทรงละห้อยกลับไป สละราชสมบัติ มุ่งสู่ป่าชัฏ สร้างกระท่อมน้อย ตั้งสติคิดตรึกตรองในความเงียบสงบเป็นเวลา 3 เดือน จึงออกเดินทางมาหาอาจารย์กวงเฉิงอีกครา

อาจารย์เฒ่านอนแผ่หราหันหน้าสู่ทิศใต้ องค์จักรพรรดิผู้ยิ่งยงค่อยๆสยบย่อกาย คลานเข้าไปหา โค้งคำนับ 2 ครั้ง จึงเอ่ยเอื้อนถาม “ข้าได้ยินว่า ท่านรู้แจ้งถึงเต๋าที่แท้ จึงมาขอถามถึงการดูแลตัวเอง ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่ยืนยาว?”

อาจารย์กวงเฉิงผลุดลุกขึ้นนั่งในทันที เบิ่งตาขึ้น “ยอดเยี่ยม! ข้าฯจะตอบคำถามท่าน…

Advertisements