อาวุธมีไว้รุก และรับ การตลาดก็เช่นกัน

ความหมายของคำว่า ” การตลาด “

การตลาด ในความหมายของบิดาแห่งการตลาด ฟิลลิป คอตเลอร์  Philip Kotler ได้ให้คำนิยามการตลาดไว้ว่า “Marketing is the set of human activities directed at facilitating and consummating exchanges.” การตลาดเป็น ความหลายหลากของกิจกรรมมนุษย์ ซึ่งมีผลโดยตรงถึงการแลกเปลี่ยนที่สะดวก และอย่างสมบูรณ์แบบ

แต่ในโลก ออนไลน์ การตลาดถูกติดอาวุธ โดยไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ด้วยเครื่องมืออันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า (Facebook) หรือจะใช้ข้อความสั้นๆ กระชับ ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชอบติดตาม อัพเดทข่าวสารแบบบริโภคตัวอักษรล้วน (Twitter) เครื่องมือในโลกออนไลน์ล้วนอำนวยให้นักการตลาดรุ่นใหม่เข้าถึง และเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า ได้มากขึ้น ลึกขึ้น ถี่ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด หากเปรียบกับสื่ออื่นๆ  ยกตัวอย่าง เช่น ออนไลน์ยุคก่อนหากเราจะหาความต้องการของลูกค้าเราสามารถสร้าง E-survey แล้วส่งเมล์ไปหาลูกค้าเพื่อรอผลตอบกลับ ซึ่งโอกาสที่ลูกค้าจะตอบกลับนั้นยาก หากไม่มีอะไรไปสมมนาคุณ แต่ปัจจุบันนีั้  ลูกค้าจะเป็นคนชี้ชะตาสินค้า หรือบริการของคุณเองว่า Like หรือ Unlike จากนั้นก็ใช้อานุภาพของ Social Network ที่นาย Mark Zuckerberg ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พวกเราได้แชร์ทุกอย่างไม่ว่า รูป เสียง ข้อความ เหลือเพียง สองอย่างคือ กลิ่น  และสัมผัส ใครจะไปรู้ ในอนาคตเราอาจจะได้แชร์น้ำหอม Ch5. กันก็ได้ หรือเราอยากรู้ว่าหนังงู หรือหินดวงจันทร์มีผิวสัมผัสอย่างไร ก็คงไม่ไกลเกินจินตนาการของมนุษย์ไปได้


ข้อมูลจาก: http://marketing-guru.blogspot.com/2006/01/definition-of-marketing-by-philip.html


Advertisements

2 thoughts on “อาวุธมีไว้รุก และรับ การตลาดก็เช่นกัน

  1. โอ้!! แม่เจ้า ถ้าเราได้เห็นการตลาดออนไลน์ ไปถึง กลิ่นและสัมผัสได้ด้วย คงสุดยอดดดดดไปเลย นะเนี่ย

Comments are closed.